Ürünler
Minitab 18
İstatistiksel Analiz Yazılımı
Companion by Minitab
Yalın 6-Sigma ve Süreç İyileşt. Proje Yönetim Yazılımı
Quality Trainer
Animasyonlu e-eğitim ile kolay İstatistik Eğitimi
Stella
Modelleme ve Simülasyon yazılımı
GAMS
Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon yazılımı