Özellikler

Minitab ürün ailesinin üyesi Companion by Minitab bir proje yönetim, organizasyon ve standartlaştırma yazılımıdır. Öncelikli olarak Altı Sigma ve Lean projeleri için yazılmış olmakla birlikte, özellikle veri temelli birçok proje için yetenekli bir proje yönetim, izleme ve dökümantasyon yazılımıdır.

Proje bazlı çalışan şirketlerin organizasyon içi standartlarının oluşturulmasında ve proje verilerinin bağlı birimler tarafından kolaylıkla erişimini sağlayacak tek bir proje dosyasında toplanmasında muhteşem çözümler sağlar. Companion by Minitab; takım üyelerinin el ile hazırladıkları birçok rapor, form, analitik hesaplar gibi proje dokümanlarını, soft ortamda kolay ve planlı şekilde hazırlar, toplar ve dağıtır.

 

Proje Organizasyonu

Tek Proje Dosyasında Herşey
Projenizdeki tüm araç ve dokümanlar ile ilgili yönetimi, tek bir proje dosyasında kolayca paylaşabilir, düzenleyebilir ve arşiv çalışması yapabilirsiniz.

Veri Paylaşımı
Tüm proje boyunca size veri paylaşımında izin veren araçların tümleşik fonksiyonları ile hataları azaltabilir ve zamanınızı iyi kullanabilirsiniz.

Proje Sözleşmesi
Projenizin kapsamını tanımlayabilir ve ekip üyelerine görevler, kısıtlamalar ve dataylar hakkında gerekli bilgileri iletebilirsiniz.

Sunum Yöneticisi
Companion by Minitab ile geliştirdiklerinizi paylaşabilir ve doğrudan dinamik ve başarılı sunumlar hazırlayabilirsiniz..

Uygulama Araçları

DANIŞMAN
Projenizin ihtiyacı olan her adım için gerekli Uzman Rehberlik hizmeti alabilirsiniz. Kendi talimatlarınızı ekleyebilir veya danışmandan gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

PROJE YÖNETİMİ
Proje yöneticiniz ile tüm dokümanlarınızı tek bir yerde toplayabilir ve yönetebilirsiniz.

SÜREÇ HARİTASI
Detaylı ve yüksek seviyede yapılandırabileceğiniz süreç haritalarınız sayesinde proseslerinizi daha da anlamlandıracak tüm aktiviteler arasındaki iletişimi kolaylıkla sağlayacaksınız. Her bir şekle değişkenleri atayarak bunu tüm araçlarınız için kullanabileceksiniz.

DEĞER AKIŞ ŞEMASI
Tüm süreçlerinizi tanımlayarak, geliştirmeye açık noktaları kolayca tespit edebilir ve gerekli iyileştirme araçlarını kullanabilirsiniz.

FİNANSAL ANALİZ
Projedeki tasarrufunuzu tahmin edebilir ve süreyi paraya çevirebilirsiniz.

FMEA
Ürün ya da süreçlerinizde meydana gelen aksaklık sebeplerini, bunların doğuracağı sonuçları kolaylıkla saptayabilir ve zararları aza indirmek ve yoketmek adına eylemlerinizi önceliklendirebilirsiniz.

PROJE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Potansiyel bir projenin başarılı bir şekilde zamanında tamamlanıp tamamlanmadığını değerlendirebilirsiniz.

KONTROL PLANI
Projenizin sağlayacağı tüm faydaları ve iyileştirmeleri izleyip kontrol edebileceğiniz bir dokümana sahip olabilirsiniz.

PAYDAŞ ANALİZİ
Projeniz üzerinde etkilerine göre paydaşlarınızı gruplandırabilir ve ilgili tüm atamaların kolaylığını keşfedebilirsiniz.

SIPOC ANALİZİ
Projenin ölçme aşamasında, ekibinizin sürecin tüm unsurlarını görmelerini sağlayıp, kapsamını belirledikten sonra temel faaliyetleri tanımlayabilirsiniz. Gereksiz detayları önleyerek süreç haritanızı şekillendirebilirsiniz.

Kişiselleştirme
  • Kendi veri kategori ve alanlarınızı kolayca belirleyin ve sisteme ekleyin, kolayca projeniz içerisinde kullanın.
  • Kendi veri kategori ve alanlarınızı kolayca belirleyip, sisteme ekleyerek, projeniz içinde kullanabilirsiniz.
  • Form ve kalite araçları üzerinde değişikler yaparak, size özgü yeni form ve şablonlar oluşturabilirsiniz.
  • Yapmış olduğunuz tüm değişiklikleri QC Dashboard’da görüntüleyebilirsiniz.