İnova Hakkında
İnova AŞ. bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuş bir organizasyondur. Disiplinler arası koordinasyonu yenilikçi projeler kapsamında sağlayarak mevcut popüler tekniklerin yanında, çok özel problem ve ihtiyaçlar için daha önce kullanılmamış metodolojileri ve teknolojileri geliştirebilmektedir.

Uzman olduğu faaliyet konusu istatistiktir. İstatistiksel danışmanlık hizmetlerini Türkiye'deki en iyi kadro ile sağlayan İnova AŞ., bilgi üretme ihtiyacı olan her türlü disiplin için çözüm ve kaynak sağlayabilecek donanıma sahiptir.

İnova AŞ., Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) giriş ve uyum sürecinde AB'nin istatistik alanındaki müktesebatın daha fazla benimsenmesine yönelik beklentilerini de gözönünde bulundurarak, komisyonun Türkiye'deki projelerini üniversitelerimizden destek alarak yürütmeyi planlamaktadır.