Yazılım Çözümlerimiz

Temsilcisi olduğumuz yazılımlara ait bilgiler aşağıdadır:

Minitab 18

İstatistiksel Analiz Yazılımı

Companion by Minitab

Yalın 6-Sigma ve Süreç İyileştirme Proje Yönetim Yazılımı

Quality Trainer

Animasyonlu E-eğitim ile Kolay İstatistik Eğitimi

Stella

Modelleme ve Simülasyon yazılımı

GAMS

Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon yazılımı